جوانه زا ها  » جوانه زا ها
جوانه زاها
 
 
 
 

Eleman

Si

Zr

Sr

Ba

Ca

Al

Mn

Phisycal Attribute

Business Name

Density

Melt Temp

FeSiZr-A

73-78

1.3-1.8

 

 

2.0-2.5

1.0-1.5

 

3.3

1200

FeSiZr-B

62-69

3.0-5.0

 

0.3-0.9

0.6-1.9

0.55-1.3

2.8-4.5

3.3

1200

FeSiSr

73-78

 

0.6-1

 

Max 0.1

Max 0.5

 

3.1

1208

FeSiSr-Ex

73-78

1.0-1.5

0.6-1

 

Max 0.1

Max 0.5

 

3.1

1208

FeSiBa-A

73-78

 

 

0.75-1.25

0.7-1.25

0.7-1.25

 

3.1

1208

FeSiBa-B

72-78

 

 

2.0-3.0

1.0-2.0

1.5 Max

 

3.1

1208

FeSiBa-C

58-65

 

 

14.0-18.0

14.0-18.0

 

 

3.1

1208

FeSiCA

70-75

 

 

 

 1.5-2.0

1.5 Max

 

3.1

1208

 

 
 
 

اضافه کردن به لیست علاقه مندیها     نسخه چاپی

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به شرکت بازرگانی کاشیها میباشد.